Ersättningsnämnden upphörde den 30 juni 2016

Ersättningsnämnden upphörde som myndighet den 30 juni 2016. Det går inte att kontakta myndigheten. Då upphörde också möjligheten till stödsamtal genom S:t Lukas stiftelsen.

Socialstyrelsen har tagit över uppgiften att ersätta förkomna intyg om ersättning. Kontakta Socialstyrelsen om du behöver ett nytt intyg om ersättning:
Intyg om utbetald ersättning från Ersättningsnämnden på Socialstyrelsens webbplats

Denna webbplats kommer arkiveras vid årsskiftet 2016/2017.