Ersättningsnämnden upphörde den 30 juni 2016

Ersättningsnämnden upphörde som myndighet den 30 juni 2016 och det går inte längre att kontakta myndigheten. Den 30 juni 2016 upphörde också möjligheten till stödsamtal genom S:t Lukas stiftelsen.

Socialstyrelsen har tagit över uppgiften att ersätta förkomna intyg om ersättning.
Kontakta Socialstyrelsen om du behöver ett nytt intyg om ersättning på postadress:
Socialstyrelsen
Arkivfunktionen
106 30 Stockholm

För frågor om nämndens personal- och ekonomiadministration kontakta Kammarkollegiets registrator via e-post: registratur [at] kammarkollegiet.se