Ersättning till dig som utsattes för allvarliga övergrepp i samhällsvården när du var barn

Välkommen till Ersättningsnämndens webbplats.

Nämnden prövar ersättning till personer som mellan 1920 och 1980 utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samband med att de som barn varit omhändertagna i samhällsvård. Möjligheten att ansöka om ersättning fanns fram till och med 31 december 2014. Ersättningsnämnden är en tillfällig, statlig myndighet som bildades den 1 januari 2013.

Myndigheten upphör den 30 juni 2016. Möjligheten till stödsamtal upphör också den 30 juni 2016.

 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ersättningsnämnden på [email protected] eller 08-700 06 20.

Aktuellt från ersättningsnämnden

Aktuellt från Ersättningsnämnden

Har du ansökt om ersättning

Har du ansökt om ersättning?